Náš tým

MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D., MBA

  • specializovaná způsobilost – otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
  • nástavbová atestace – klinická výživa a intenzívní metabolická péče
  • funkční licence F016 – umělá výživa
  • postgraduální doktorské studium – Ph.D.
  • diplom celoživotního vzdělávání ČLK
  • manažerské studium ve zdravotnictví – MBA
  • odborné zaměření – nádorová onemocnění hlavy a krku, problematika výživy u nádorových onemocnění, traumatologie orofaciální oblasti, sonografie hlavy a krku

 

MUDr. Ondřej Skála

  • specializovaná způsobilost – otorinolaryngologie
  • odborné zaměření – rinologie, audiologie


Lucie Sedláková

  • zdravotní sestra