Poskytovaná péče

 • Nabízíme povinné screeningové vyšetření sluchu u 5 letých dětí! Na vyšetření se objednejte na tel. 283 882 311. 
 • komplexní diagnostická a léčebná péče nemocí ušních, krčních a nosních (ORL)
 • péče o dětské i dospělé pacienty
 • vyšetření bez doporučení praktického lékaře
 • moderní diagnostické a léčebné metody
 • otomikroskopie (využití mikroskopu k léčbě ušních nemocí)
 • endoskopické vyšetření nosní dutiny a nosohltanu (epifaryngoskopie)
 • u dětí endoskopické vyšetření nosohltanu ke zhodnocení velikosti nosní mandle
 • endoskopické vyšetření hrtanu včetně hlasivek (zvětšovací laryngoskopie)
 • možnost pořízení videozáznamu z endoskopu a export dat (USB, flash)
 • vyšetření sluchu (tónová audiometrie, slovní audiometrie, tympanometrie) s návazností na foniatrickou péči (sluchadla)
 • ultrazvukové vyšetření vedlejších dutin nosních, které nezatěžuje pacienta rentgenovým zářením
 • inhalační léčba při zánětech dýchacích cest
 • drobné chirurgické výkony
 • aplikace náušnic dětem i dospělým
 • zajištění návaznosti další péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení včetně operačních výkonů